Dokumenty

Provozní dokumenty školy:

Organizace školního roku

Rozvrh hodin

Seznam učitelů - konzultační hodiny

Ceník kroužků a pronájmů

Družina:

Rozdělení družiny

Dokumenty družiny

Obecné dokumenty školy:

Výroční zpráva

Školní řád

ŠVP

Minimální preventivní program

Prohlášení o přístupnosti

Profil zadavatele

Informační povinnost

 

Žádosti:

Žádost o přestup

Žádost o uvolnění z výuky  

Žádost o uvolnění z výuky na část dne

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o desátý rok školní docházky

Vzdání se práva na odvolání

menu v patičce