Jak se učí učitelky aneb Dublin v květnu

En-v-co-funded-by-the-eu_pos

Dva měsíce po sjednání termínu kurzu utekly jako voda a my jsme v neděli dne 15. května seděly v letadle, které s námi letělo do Dublinu, hlavního města Irska. Zúčastnily jsme se kurzu s názvem „Advanced English Language Teaching (ELT)“, který byl zaměřen na práci s dětmi při hodinách anglického jazyka. Trénovaly jsme výslovnost, transkripci, akcenty, slovní a větné přízvuky, zkrátka veškeré fonetické jevy. Pracovaly jsme nejen individuálně, ale často i ve skupinách. Skupinová práce byla velmi přínosná, protože jsme si mimo jiné vyzkoušely úlohu dětí během vyučovacího procesu. Také jsme trénovaly psaní a učily se, jak podpořit rozvíjení této dovednosti u žáků. Nedílnou součástí kurzu byly i rozmanité logické hry, zejména na podporu kritického myšlení žáků a induktivního přístupu k vyučování.

Kurzy trvaly od pondělí do pátku. Odpoledne po skončení vyučování jsme měly možnost vydat se za krásami Dublinu na vlastní pěst. Měly jsme možnost prohlédnout si hned několik muzeí, např. Národní galerii, Národní archeologické muzeum, Národní muzeum voskových figurín, ale také loď, která převážela irské uprchlíky do Ameriky. Město Dublin je vystavěno v duchu gotické architektury, kterou můžeme obdivovat na každém kroku. Do programu kurzu byl zařazen výlet na západní pobřeží Irska, který se konal v sobotu v předposlední den našeho pobytu. Za fascinujícího výkladu našeho průvodce jsme z autobusu sledovaly krásnou irskou krajinu. To, že jedním ze znaků Irska je zelený trojlístek, není rozhodně náhoda. Výhled na krásně zelenou krajinu byl pastvou pro oči. V cíli jsme byly odměněny nádherným pohledem na Moherské útesy západního pobřeží Irska. Při zpáteční cestě jsme se zastavily v městečku Galway, které leží na řece Corrib.

Možnost zúčastnit se kurzu v rámci programu Erasmus+ pro nás bylo obrovským přínosem jak v profesním, tak osobním životě. Jet se učit angličtinu do anglicky mluvící země shledáváme za velmi efektivní a smysluplné. Irové jsou velmi milý národ s úžasnou kulturou a historií.

Na závěr bychom chtěly poděkovat vedení školy za skvělou příležitost vzdělat se v anglickém jazyce, poznat novou irskou kulturu a nové kolegy z jiných koutů Evropy. Výměna zkušeností mezi jinými evropskými pedagogy je dle našeho názoru další nesmírně cennou zkušeností.

Mgr. Petra Koliášová a Mgr. Aneta Drábková

menu v patičce