Jak se učí žáci aneb Výjezd Němců do ČR

En-v-co-funded-by-the-eu_pos

 Whatsapp-image-2023-06-19-at-13-07-51-1  Whatsapp-image-2023-06-19-at-13-07-51

Spolupráce, kterou naše základní škola navázala s německou školou Edertalschule Gymnasium (ve Frankenbergu), pokračovala v červnu návštěvou německých žáků u nás. I oni k nám vycestovali pod záštitou evropského projektu Erasmus+, a to od neděle 11.6. do soboty 17.6.2023. Našich 16 žáků z 9. ročníků se tak opět shledalo se svými 15 kamarády a 2 učiteli, kteří se nám věnovali v Německu během naší květnové návštěvy.

Společný program začínal v pondělí ráno, kdy německé žáky a učitele přivítala naše paní ředitelka Mgr. Gabriela Masláková. Návštěvu jsme provedli naší školou a začali jsme pracovat na společném projektu, který si žáci přivezli rozpracovaný z Německa. Projekt pod názvem My life! Your life! Our life! spočíval ve srovnání životů žáků 8. a 9. tříd v Německu a České republice. Pondělní práce tak spočívala ve sběru dat – žáci prováděli dotazníkové šetření v jednotlivých třídách. Odpoledne jsme strávili procházkou po chlumeckých pamětihodnostech a setkali se na radnici s panem místostarostou Lubošem Suchánkem.

Německá škola měla svůj Erasmus+ program zaměřený historicko-demokraticky, a proto jsme jim na další dny připravili následující program…

Úterý jsme strávili celodenním výletem do Kutné Hory, kde jsme navštívili chrám sv. Barbory, středověký mincovní důl, kostnici v Sedleci a na závěr bobovou dráhu. Někdo si vyzkoušel i motokáry a někdo zavítal i do Muzea kutnohorské čokolády.

Třetí den našeho společného programu jsme se vydali poznat krásy našeho hlavního města Prahy. Pěší procházkou s drobným komentářem památek jsme se dostali až na Pražský hrad, kde jsme absolvovali velmi povedenou komentovanou prohlídku areálu. Volnějším tempem přes Karlův most jsme se lehce znaveni vrátili zpět na Hlavní nádraží, odkud jsme se v podvečerních hodinách vraceli zpět domů.

Ve čtvrtek jsme se společně vydali do Terezína, kde na nás silně zapůsobila historie a vzpomínky místa. Navštívili jsme Muzeum ghetta, Magdeburskou kasárnu a Malou pevnost s průvodcem, který nám hrůzy, které se zde v minulosti odehrávaly, detailně vyprávěl.

V pátek žáci dokončili práci na projektech a prezentovali je. Výstupem 7 projektových skupin byl především audio záznam (podcast) nebo interaktivní kvíz v Kahoot! Jedna odvážná skupina dokonce natočila video! Kromě komunikačních dovedností v angličtině si žáci během realizace projektů procvičili i práci s médii (vytvoření scénáře a celkové podoby videa/podcastu, stříhání videa apod.). Některé projekty jsou k poslechu publikovány na webových stránkách školy. Naši spolupráci jsme završili zábavným odpolednem při teambuildingové hře laser game v Hradci Králové.

Několika našim žáků bylo natolik líto, že jejich němečtí kamarádi už druhý den odjíždí, že s nimi trávili čas až do večerních hodin na školním hřišti. Někteří je dokonce přišli vyprovodit i k vlaku v sobotu ráno! A co si budeme povídat, i slzičky byly...

Věříme, že mluvíme za všechny zúčastněné, když řekneme, že tato spolupráce byla opravdu jedinečná a obohacující. Cílem česko-německé spolupráce bylo především zlepšení komunikačních schopností žáků, získání dalších zkušeností a poznání jiné evropské země, její kultury a tradic. Ale tento projekt nám všem dal mnohem více – spoustu skvělých zážitků a navázání přátelských vztahů, které jsme někteří možná ani nečekali.

Na závěr bychom chtěly poděkovat Městu Chlumec nad Cidlinou za poskytnutí vstupu zdarma do Městského muzea Loreta a za upomínkové dary, panu Luboši Suchánkovi za jeho čas, který nám na radnici věnoval, stejně tak i naší základní škole za poskytnutí upomínkových darů pro německé učitele. Největší poděkování ale patří Evropské komisi za umožnění realizace tohoto projektu a poskytnutí finančních prostředků, bez kterých by uskutečnění celkově 18měsíčního projektu prakticky nebylo možné. Děkujeme!

Mgr. Klára Outlá, Mgr. Dita Šťastná a Karolína Sirůčková

menu v patičce