Evropské dotace

Modernizace učeben


Školní psycholog


Online výuka

Úřední deska

kontakt

Adresa:

Základní škola Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

IČO: 62695398

Kozelkova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Dat. schránka: pbsmj9d

tel: 495 484 570

Užitečné odkazyInformační povinnost

Správce OÚ: Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové,

Sídlo: Kozelkova 123/IV., 505 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 62695398, DS: pbsmj9d, telefon: 495484570, e-mail: skola@zschlumecnc.cz

Pověřenec pro OÚ:   Matěj Novotný, e-mail:novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437

 

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů, včetně OÚ pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Kontakty