Speciální pedagog - etoped

Email: horalkova@zschlumecnc.cz

tel: 771 252 614

Konzultační hodiny:

Pondělí – čtvrtek od 7:45 – 13:45

V odpoledních hodinách dle domluvy

Nabídka služeb školního speciálního pedagoga - etopeda

 

Jmenuji se Eva Horálková a pracuji jako člen týmu školního poradenského pracoviště školy, jsem k dispozici žákům, rodičům a také pedagogům. Ve své práci se zaměřuji na poradenství a terapeutické provázení určené dětem a jejich rodinám.  Za důležité pokládám zajistit pro naše setkání bezpečný a respektující prostor, kde se můžete svěřit se svými obtížemi. S každým, kdo přichází, se domlouvám na tom, co potřebuje a společně hledáme možnosti řešení. Samozřejmostí je diskrétní přístup. Poskytování služeb je bezplatné.

Služba speciálního pedagoga byla na naší škole vytvořena s cílem usnadnit žákům cestu školním životem.

Co nabízím:

-          bezpečný prostor pro nalézání schopností řešit svoje životní potíže, 

-          důvěru, pochopení a podporu,

-          diskrétnost,

-          individuální přístup,

-          možnost sdílet svou náročnou situaci (ne se vším se dá svěřit svému okolí).

S čím se na mě můžete obrátit:

-          pokud vás trápí něco osobního,

-          když něco nefunguje doma,

-          jestliže vám nejde učení, tak jak byste si představovali,

-          když máte problémy se spolužáky nebo s kamarády a nevíte, jak je vyřešit,

-          pokud máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl,

-          nebo když si potřebujete o čemkoli popovídat.

Konzultační a poradenské služby nabízím i rodičům žáků školy

Rodičům nabízím konzultace k otázkám vhodného vedení dítěte s výchovnými a výukovými obtížemi. Rodiče se na mě mohou také obrátit, pokud mají podezření, že se ve škole děje něco, co by se dít nemělo. Případně s jakýmkoliv jiným tématem, které se týká Vašeho dítěte.

menu v patičce