Školní parlament

Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Kompetence ŠP - parlament může:

1. vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení
3. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
4. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Akce školního parlamentu:

Září Volba předsedy, místopředsedy, seznámení s novými členy
Říjen                Projektový den devátých ročníků pro první třídy
Listopad Příprava adventních výrobků
Prosinec   Mikuláš pro první stupeň

Členové školního parlamentu:

Koordinátor: Mgr. Hana Jadrná
Předseda: Karolína Malá
Místopředseda: Veronika Kvasničková, Vítek Vlasák
  Každou třídu druhého stupně zastupují dva zvolení zástupci

menu v patičce