V březnu proběhlo několik kol soutěží v předmětu přírodopis

Nejvyšší bylo krajské kolo Geologické olympiády, které se konalo v Muzeu východních Čech v Hradci
Králové. Až sem postoupilo devět našich žáků a nebyli to pouze deváťáci, kteří se letos geologii
v přírodopise věnují. A tak považujeme za veliký úspěch 5. místo, které v kategorii A (základní školy)
obsadili Veronika Kvasničková z 8.C a Tomáš Vanžura ze 7.B. Do 10. místa se ještě umístili: 7. Eliška
Petříková (8.C) a 9.Radek Kysilka (9.B).

V Biologické olympiádě proběhlo okresní kolo kategorie D (6. a 7. ročníky a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií) na SOŠ veterinární v Hradci Králové. V této náročné soutěži, která byla
v letošním roce na téma „Bezlesí“, děti řeší test, pracují na laboratorním úkolu a poznávají rostliny,
živočichy a houby. Ty děti, které postoupí, musí před okresním kolem vypracovat vlastní pozorování
na jedno ze šesti témat. Z naší školy postoupila Nela Fabiánová ze 7.E, která za svoji práci na téma
„Rychlený vývoj květů a listů třešně“ získala plný počet bodů! Neztratila se ani mezi žáky z
hradeckých škol a obsadila skvělé 13. místo. (Do tohoto kola soutěže postoupili pouze tři žáci ze škol
mimo Hradec Králové).
Také se obnovilo po covidovém období konání regionální soutěže „Poznávání živočichů“ v Novém
Bydžově, kterou pořádala ZŠ Karlova spolu s DDM Nový Bydžov. Tady získala první místo v kategorii 8.
A 9. Ročníků první místo Adéla Strnadová z 8.A, a také se počtem bodů stala absolutní vítězkou žáků
druhého stupně. Páté místo v této soutěži obsadila Eliška Petříková 8.C, 6. místo Julie Kropáčková
9.B, 10. Místo Aneta Dlesková 8.D a 13. Veronika Kvasničková 8.C. V kategorii 6. a 7. ročníků se
děvčata seřadila za sebou. Nejlépe soutěž zvládla Ester Horynová 7.C (12.), dále pak Tereza
Bubancová 6.B (13.) a 14. Nela Fabiánová 7.E.
Všem účastníkům soutěží gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Za přírodopis Michaela Černá

menu v patičce