Projekt „Představ Česko, poznej Taiwan“
Žáci sedmých ročníku se letos již podruhé zapojili do projektu se školou Huey Deng High School na
Taiwanu. Projekt představuje Českou republiku a život v Česku vrstevníkům na Taiwanu a zároveň
představuje našim žákům zcela odlišný život na Taiwanu. Na podzim si v rámci on-line vysílání
vyměnili komentované prezentace o České republice, Chlumci nad Cidlinou a českých zvycích. Na
oplátku si vyslechli prezentaci taiwanských studentů. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, kterou
si obě skupiny osvojují jako první cizí jazyk. Nyní žáci vytvořili krásná prezentační videa o škole, kterou
navštěvují a v prezentaci popsali jejich školní den. Dalším zajímavým tématem byly české a taiwanské
pověry. Žáci si zdokonalili práci s audiovizuální technikou, s digitálními prostředky vhodnými
k mezinárodní komunikaci a vylepšili své dovednosti v angličtině. Další spolupráce pokračuje na
hodinách angličtiny.
Za zúčastněné kolegy Mgr. Hana Barešová

Video

menu v patičce