Erasmus+

Popis

Naše škola dostala obrovskou příležitost zapojit se do evropského programu Erasmus+, který nabízí možnost vzdělávání a odborné přípravy mládeže i vyučujících v zahraničí. Na podzim roku 2021 jsme tedy s velkým nadšením i očekáváním podali žádost, která nám byla v únoru roku 2022 schválena. Co to pro nás znamená? V rámci programu Erasmus+ dostala naše škola dotaci neboli evropský grant, díky kterému budeme moci realizovat mezinárodní projekt s partnerskou školou a školení pro pedagogy v zahraničí. Náš projekt bude trvat 18 měsíců. Na školicí kurzy do zahraničí vyjede celkem 12 vyučujících a mezinárodního projektu s partnerskou školou se bude moci zúčastnit 16 žáků. Se školicími kurzy začínáme již teď, avšak výjezd se žáky na partnerskou školu máme v plánu až ve školním roce 2022/23. Komunikujeme také s Domem zahraniční spolupráce, který nám je velmi nápomocný, jelikož jsme v této oblasti stále ještě nováčci. Děkujeme Evropské komisi za tuto příležitost a budeme se těšit, až vás budeme moci informovat o našich zážitcích a nově nabytých zkušenostech.

Jak se učí učitelky aneb Dublin v dubnu

A je to tu! Máme za sebou první zkušenost v rámci programu Erasmus+. Na začátku dubna jsme se zúčastnily kurzu s názvem „4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“, který se konal v Dublinu. Naučily jsme se metody kreativní práce s dětmi, jak u dětí rozvíjet kritické myšlení, jak podpořit komunikaci ve třídě a spolupráci mezi dětmi. Díky grantu EU jsme navíc měly možnost poznat cizí zemi a seznámit se s její kulturou. Pět dní v rámci šestidenního kurzu bylo nabitých metodami a aktivitami, které jsme si samy na místě vyzkoušely. Šestý den byl kulturně zaměřen – poznávaly jsme krásná místa Irska. Kurz probíhal ve skvělé atmosféře a byl velmi přínosný. Můžeme jej jedině doporučit! Poznaly jsme nové úžasné lidi a navázaly do budoucna užitečné vztahy s dalšími účastníky kurzu z různých zemí Evropské unie. Byla to pro nás ohromná zkušenost, za kterou jsme velmi vděčné.

Mgr. Klára Outlá a Mgr. Veronika Skořepová

Jak se učí učitelky aneb Dublin v květnu

Dva měsíce po sjednání termínu kurzu utekly jako voda a my jsme v neděli dne 15. května seděly v letadle, které s námi letělo do Dublinu, hlavního města Irska. Zúčastnily jsme se kurzu s názvem „Advanced English Language Teaching (ELT)“, který byl zaměřen na práci s dětmi při hodinách anglického jazyka. Trénovaly jsme výslovnost, transkripci, akcenty, slovní a větné přízvuky, zkrátka veškeré fonetické jevy. Pracovaly jsme nejen individuálně, ale často i ve skupinách. Skupinová práce byla velmi přínosná, protože jsme si mimo jiné vyzkoušely úlohu dětí během vyučovacího procesu. Také jsme trénovaly psaní a učily se, jak podpořit rozvíjení této dovednosti u žáků. Nedílnou součástí kurzu byly i rozmanité logické hry, zejména na podporu kritického myšlení žáků a induktivního přístupu k vyučování.

Kurzy trvaly od pondělí do pátku. Odpoledne po skončení vyučování jsme měly možnost vydat se za krásami Dublinu na vlastní pěst. Měly jsme možnost prohlédnout si hned několik muzeí, např. Národní galerii, Národní archeologické muzeum, Národní muzeum voskových figurín, ale také loď, která převážela irské uprchlíky do Ameriky. Město Dublin je vystavěno v duchu gotické architektury, kterou můžeme obdivovat na každém kroku. Do programu kurzu byl zařazen výlet na západní pobřeží Irska, který se konal v sobotu v předposlední den našeho pobytu. Za fascinujícího výkladu našeho průvodce jsme z autobusu sledovaly krásnou irskou krajinu. To, že jedním ze znaků Irska je zelený trojlístek, není rozhodně náhoda. Výhled na krásně zelenou krajinu byl pastvou pro oči. V cíli jsme byly odměněny nádherným pohledem na Moherské útesy západního pobřeží Irska. Při zpáteční cestě jsme se zastavily v městečku Galway, které leží na řece Corrib.

Možnost zúčastnit se kurzu v rámci programu Erasmus+ pro nás bylo obrovským přínosem jak v profesním, tak osobním životě. Jet se učit angličtinu do anglicky mluvící země shledáváme za velmi efektivní a smysluplné. Irové jsou velmi milý národ s úžasnou kulturou a historií.

Na závěr bychom chtěly poděkovat vedení školy za skvělou příležitost vzdělat se v anglickém jazyce, poznat novou irskou kulturu a nové kolegy z jiných koutů Evropy. Výměna zkušeností mezi jinými evropskými pedagogy je dle našeho názoru další nesmírně cennou zkušeností.

Mgr. Petra Koliášová a Mgr. Aneta Drábková

Jak se učí učitelky aneb Florencie v červnu

V rámci programu Erasmus+ jsme v červnu pokračovaly s kurzem Intensive English Language and Culture Course ve Florencii v Itálii. Díky skvělé lektorce a kolegům z dalších evropských zemí jsme během týdne zlepšily svou anglickou slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a konverzační dovednosti. Za důležité považujeme i seznámení se školskými systémy v Maďarsku, Polsku, Francii a Finsku, kdy jsme s kolegy ze zahraničí srovnávali naše školské systémy a vzájemně se inspirovali.

Pět dní jsme pobývaly a studovaly přímo ve Florencii, kde veškeré aktivity probíhaly velmi prakticky, a tak jsme se s kulturou a historií Florencie seznamovaly doslova „na vlastní kůži". Šestý den jsme absolvovaly cestu po Toskánsku, kde jsme navštívily Pisu, Sienu a San Gimignano.

Velice děkujeme za možnost se tohoto typu vzdělávání zúčastnit a věříme, že budeme v programu Erasmus+ pokračovat i v budoucnu.

Mgr. Lenka Šilhánková a Mgr. Markéta Nováčková

Jak se učí učitel aneb Malta v červnu

Jako ve většině oborů i učitelé se vzdělávají a vyměňují si mezi sebou své zkušenosti. To se většinou děje na více či méně lokální úrovni, a proto zahraniční stáže, které umožňuje program Erasmus+, jsou s povděkem vítany. Jak ale vybrat ze stovek kurzů pořádaných v celé řadě zemí Evropské unie ten jediný a vhodný? Emoce stranou, řešením je chladné uvažování (ledově chladné!). A výsledek? Kurz „Fluency and Language Development for Educational Staff“ na ETI institutu v St. Julians na Maltě. „Proč?“, mohl by se dotázat hloubavý čtenář. Na Maltě je angličtina úředním jazykem (společně s Irskem jsou to jediné země v Evropské unii). Malta je jedním z evropských center výuky angličtiny a současně pořádání profesních kurzů vedených v angličtině (mj. i pro učitele). Malta se svou rozlohou, o polovinu menší než Praha, je jednou z lokalit s největší koncentrací historických památek v Evropě. Kurz, který se zaměřuje na výukové techniky využívané pro zlepšení plynulého vyjadřování studentů anglického jazyka. Do vzorce můžeme doplnit ještě příjemné středomořské klima, které pobledlému pedagogu s kabinetem v severní části naší školní budovy, tj. v místě věčného stínu a chladu, jistě neuškodí. Pro učitele angličtiny a dějepisu důvody více než pádné.

A jak takový studijní pobyt vypadá? Pro znalce francouzské kinematografie bych jej přirovnal k filmu Veselé Velikonoce s Jean Paul Belmondem, tj. neustále v akci (podobnost je samozřejmě jen v překotném tempu děje, nikoli v podobnosti hlavních hrdinů – zřejmě nevyzradím žádné tajemství, že jen málo kdo z dějepisářů či angličtinářů vypadá jako obdivovaný Belmondo). Chce-li účastník programu zodpovědně využít jemu vyměřených 6 dnů pobytu, musí se otáčet. Před snídaní krátká „rozplavba“ v moři (pro Středoevropana/vodomila nutnost), dopolední intenzivní studium, poklusem na oběd, odpolední intenzivní studium, s kolegy z kurzu nebo individuální návštěva pamětihodností až do večerních hodin, večerní/noční „rozplavba“ v moři (pro Středoevropana/vodomila opět nutnost), před usnutím příprava na další výuku (ano, i učitelé dostávají někdy domácí úkoly).
Co se samotné výuky týče, účastník získá nové informace, inspiraci pro svou práci, pootevřou se mu obzory dosud zcela skryté, naváže kontakty s kolegy z jiných zemí (v tomto případě Španělska, Francie a Německa) a současně si s nimi navzájem potvrdí pravdu dávno tušenou, že děti jsou všude stejné a i snahy či problémy nás učitelů jsou velmi podobné, bez ohledu na místě našeho půdobení.

Protože organizování podobných akcí je věcí vcelku nelehkou, je třeba vyzvednout zásluhy těch, kteří se o to přičinili. V předcházejících článcích mých kolegyň již byly zmíněny některé instituce a osoby, jež umožnily (či v blízké budoucnosti umožní) jen na naší škole desitkám žáků a učitelů vycestovat tímto způsobem za zkušenostmi do zahraničí. Já bych se připojil k již řečenému a současně vyzdvihl práci dvou našich kolegyň/učitelek anglického jazyka, které s obdivuhodným entuziazmem na svá bedra převzaly celou agendu spojenou s účastí naši školy v tomto programu, a stejně tak i práci ekonomických pracovníků naší školy, jejichž neúnavné oko bdí nad finanční stránkou celé věci (a že z něj starostmi často slza ukápne, to vám jistě potvrdí každý zúčastněný).

Mgr. Martin Vaněk

Jak se učí učitelka aneb Nice v červenci

Koncem školního roku se mi naskytla možnost zahraničního pobytu do vybraných zemí Evropské unie spojená se vzdělávacím programem pro pedagogy. Výběr země byl jasný. Již jako studentka VŠ jsem vycestovala v rámci výměnného programu Erasmus+ do francouzského Toulouse. Zde jsem se 3 měsíce na zemědělské škole INP ENSAT zabývala vlivem sucha na některé plodiny (např. slunečnice nebo ječmene). Nyní jsem vybrala Nice s týdenním pobytem ve škole Europass Teacher Academy. Téma vzdělávacího programu bylo “Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students”. Studium, vzhledem k mezinárodní účasti, probíhalo v angličtině, každodenní komunikace pak ve francouzštině.

Atmosféra ve třídě byla úžasná. Sešli se zde učitelé z Estonska, Francie, Itálie, Rumunska a České republiky. Naše paní lektorka, původem z Tasmánie, byla velmi zkušená. S její pomocí jsme měli možnost vyzkoušet si metody učení s individuálními přístupy, v nichž má každý možnost dosáhnout svého vzdělávacího cíle.

Francouzská Riviéra, kde se město Nice nachází, nabízí mix velkoleposti a půvabu s různými architektonickými památkami. Ročně toto místo navštíví až 4 milióny lidí. I my jsme měli možnost po skončení školy prozkoumávat okolí, jako např. Antibes, Cannes, Monaco, Eze a místní parfumerie. Všechna námi navštívená místa byla velmi dobře dostupná vlakovou nebo autobusovou dopravou.

Celý pobyt byl velmi inspirující jak po stránce jazykové, tak profesní. Jako učitelé jsme měli příležitost srovnat naše a ostatní partnerské školy. Poznali jsme, jak si jsou vzdálené a zároveň blízké. Všichni účastníci využívají programu Erasmus+ již dlouhou dobu, je to pro ně otázka prestiže.

Chtěla bych poděkovat žadatelkám projektu Erasmus+, vedení školy ZŠ Chlumec nad Cidlinou a zároveň popřát, ať je chlumecká škola součástí tohoto programu co nejdéle. 

Mgr. Ivana Šandová

menu v patičce