Jak se učí učitelka aneb Berlín v září

En-v-co-funded-by-the-eu_pos

Každý začátek nového školního roku je hektický, vše se musí připravit tak, aby to klaplo na poprvé a na výbornou. A vstup do toho nového školního roku byl pro všechny příjemný. K tomu všemu shonu se mi naskytla možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ a zúčastnit se zahraniční výuky pro pedagogy.

Už od školních let se věnuji německému jazyku, proto mou jasnou volbou byl výukový kurz němčiny v Berlíně v Německu. Kurz byl pořádaný Europass teacher academy – Intensiv Deutschkurs und Clil für Lehrer, konaný 5. -10. září 2022. Jelikož se jedná o mezinárodní program, zúčastnily se ho další kolegyně – učitelky z Itálie, Polska, Slovenska a Maďarska. Kurz byl zaměřen na intenzivní výuku německého jazyka – gramatika, tvorba vět, využívání předložek, konverzace a hlavním úkolem bylo zvládnutí výukové metody CLIL nejen teoreticky, ale i prakticky. Díky naší velice akční a energické lektorce, která nás nešetřila ani minutu, jsme poznaly nejen teoreticky, ale i prakticky, o čem je výuková metoda CLIL a co musí vše obsahovat, abychom dospěly k úspěšnému zvládnutí výuky.

A co je vlastně výuková metoda CLIL? Je to výuka jakéhokoli předmětu na základní či střední škole v jiném než mateřském jazyce. Metoda je velice složitá na přípravu, ale děti si z ní odnesou zážitky a obohacení o novou slovní zásobu daného jazyka a zdokonalí se v konverzaci. My jsme si jako učitelky tuto metodu vyzkoušely, každá z nás si ji připravila pro svůj předmět včetně příprav, jak bude výuka probíhat a jaký je cíl. Ostatní kolegyně nás doplnily a přidaly další možné náměty a nápady, které pomohou dětem rozvíjet jejich jazykové znalosti. Velice ráda se o nabyté zkušenosti a nové metody, které jsem měla možnost se naučit a vyzkoušet, podělím i se svými kolegy. 

Abychom se jenom neučily, připravila pro nás pořádající akademie komentovanou prohlídku města rodilým mluvčím, který nás provedl celou historií Berlína, a navštívily jsme i již pomyslnou trasu Berlínské zdi, která rozdělovala východ od západu. Celé město nabízí svým návštěvníkům spousty zážitku a podívané – Rotes Rathaus, Berliner Fernsehturm (Berlínská televizní věž, ze které máte celý Berlín jako na dlani), Brandenburgtor (Braniborskou bránu), známou ulici Unter den Linden (Pod Lípami) a mnoho dalšího. Dále jsme se dostaly na místa spjatá s německým řízením Bundestag a jejich další budovy a poznaly jsme i nedaleké hlavní město spolkové republiky Braniborsko - Postupim – Potsdam, které v celé historii nejen Německa, ale i celé Evropy sehrálo důležitou roli.

A něco na závěr. První veliké díky patří vedení naší Základní školy Chlumec nad Cidlinou za možnost se tohoto vzdělávacího programu zúčastnit a prohloubit tak své znalosti a nabýt nové zkušenosti a druhé velké díky patří skvělým kolegyním, které vše zařídily a zrealizovaly, i když to není vždy tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

Mgr. Dita Šťastná

menu v patičce