Jak se učí učitelka aneb Nice v červenci

En-v-co-funded-by-the-eu_pos

Koncem školního roku se mi naskytla možnost zahraničního pobytu do vybraných zemí Evropské unie spojená se vzdělávacím programem pro pedagogy. Výběr země byl jasný. Již jako studentka VŠ jsem vycestovala v rámci výměnného programu Erasmus+ do francouzského Toulouse. Zde jsem se 3 měsíce na zemědělské škole INP ENSAT zabývala vlivem sucha na některé plodiny (např. slunečnice nebo ječmene). Nyní jsem vybrala Nice s týdenním pobytem ve škole Europass Teacher Academy. Téma vzdělávacího programu bylo “Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students”. Studium, vzhledem k mezinárodní účasti, probíhalo v angličtině, každodenní komunikace pak ve francouzštině.

Atmosféra ve třídě byla úžasná. Sešli se zde učitelé z Estonska, Francie, Itálie, Rumunska a České republiky. Naše paní lektorka, původem z Tasmánie, byla velmi zkušená. S její pomocí jsme měli možnost vyzkoušet si metody učení s individuálními přístupy, v nichž má každý možnost dosáhnout svého vzdělávacího cíle.

Francouzská Riviéra, kde se město Nice nachází, nabízí mix velkoleposti a půvabu s různými architektonickými památkami. Ročně toto místo navštíví až 4 milióny lidí. I my jsme měli možnost po skončení školy prozkoumávat okolí, jako např. Antibes, Cannes, Monaco, Eze a místní parfumerie. Všechna námi navštívená místa byla velmi dobře dostupná vlakovou nebo autobusovou dopravou.

Celý pobyt byl velmi inspirující jak po stránce jazykové, tak profesní. Jako učitelé jsme měli příležitost srovnat naše a ostatní partnerské školy. Poznali jsme, jak si jsou vzdálené a zároveň blízké. Všichni účastníci využívají programu Erasmus+ již dlouhou dobu, je to pro ně otázka prestiže.

Chtěla bych poděkovat žadatelkám projektu Erasmus+, vedení školy ZŠ Chlumec nad Cidlinou a zároveň popřát, ať je chlumecká škola součástí tohoto programu co nejdéle. 

Mgr. Ivana Šandová

menu v patičce