Jak se učí žáci aneb Výjezd do Německa

En-v-co-funded-by-the-eu_pos

Img_9473b    Img_9485ba    Img_20230524_092707bca1      

V rámci evropského projektu Erasmus+ jsme mohli uskutečnit výjezd se žáky do zahraničí. Týdenního výjezdu v termínu 21.5. – 27.5. 2023 se zúčastnilo 16 žáků 9. ročníků a 3 paní učitelky. Vybranou destinací bylo Německo a partnerská škola Edertalschule Gymnasium ve Frankenbergu, kde se našim žákům věnovalo 15 německých žáků 8. ročníků a několik učitelů.

Cílem našeho výjezdu bylo zlepšení komunikačních dovedností v anglickém (a částečně i německém) jazyce, kooperace dětí navzájem, seznámení se se zahraničním způsobem vzdělávání, se zvyky a tradicemi jiné země EU, poznávání daného regionu z hlediska kulturního i přírodního a v neposlední řadě i navázání nových přátelství a kontaktů.

Výstupem kooperace našich a německých žáků byla příprava a realizace společného projektu My life! Your life! Our life!. Žáci byli rozděleni do několika skupin a společně vymýšleli dotazníky a dělali průzkum mezi žáky školy dané věkové kategorie. Ze získaných informací v německé škole budou poté o tři týdny později provádět srovnání s českými žáky naší školy a toto srovnání prezentovat vybraným, většinou audiovizuálním, způsobem.

Kromě edukativní části našeho pobytu jsme také měli možnost poznat město Frankenberg (Eder), kde nás v historické budově staré radnice přivítal starosta města. Společná fotografie všech účastníků programu s panem starostou byla otištěna o dva dny později v místních novinách. V současné době je stále k dispozici na titulní stránce webu německé školy. Dále nás čekala prohlídka města a důležitých historických objektů. Obdivovali jsme přírodní krásy v nedalekém národním parku a krásné jezero (resp. přehradu), Edersee, které za války bylo poničeno, ale později znovu obnoveno. Další dny jsme navštívili Marburg – historické město spjaté s osobností bratří Grimmů, kteří jsou nedílnou součástí historie města. Navštívili jsme i Frankfurt nad Mohanem – město mrakodrapů – kde nás historií a současností města provedly průvodkyně v anglickém jazyce. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací. V programu jsme měli i nejdůležitější událost pro místní obyvatele, čímž byl průvod na zahájení Pfingstmarktu (slavnost vítání jara). Jde o velkou slávu a přehlídku škol nižších ročníků v daném městě. Průvod každý rok odstartuje čtyři dny oslav a poutí s atrakcemi.

Tento výjezd pod záštitou Evropské unie byl pro naše žáky i pro nás obrovskou zkušeností. Všichni jsme si to velmi užili! Jsme vděčni za příležitost účastnit se programu Erasmus+ a získání grantu, který nám tento výjezd umožnil realizovat!

Mgr. Klára Outlá, Mgr. Dita Šťastná a Karolína Sirůčková

menu v patičce