Školní psycholog

Mgr. Jana Přerovská, školní psycholožka

Tel:        771 252 613
E-mail:  prerovska@zschlumecnc.cz

Jako školní psycholožka jsem součástí školního poradenského pracoviště, náplní mé práce je celá řada
činností:
- individuální konzultace a poradenství pro žáky
- diagnostika a intervence v třídních kolektivech
- poradenství a metodická podpora pro pedagogy školy
- konzultace a poradenství pro rodiče žáků

Co je samozřejmostí:

- atmosféra bezpečí, přijetí a respektu
- důvěrnost a diskrétnost
- podpora a pochopení
Kdy můžeš přijít:
- potřebuji vyslechnout, chci se s něčím svěřit
- chci se snadněji učit
- mám trable s kamarády/spolužáky
- trápí mě, že to doma nefunguje
- nevím si rady s někým ze školy

Kdy můžete přijít:

- konzultace rodinných problémů
- poradenství a podpora ve výchovné oblasti
- poradenství a podpora v oblasti výukových a školních těžkostí
- poskytnutí kontaktu na další odborníky (pedagogicko-psychologická poradna, krizové
centrum, psychoterapeut, dětský psychiatr, telefonické linky aj.)

Konzultační hodiny:

pondělí: 8:00-12:00
Úterý:  8:00-12:00
Středa:  8:00-15:00
Čtvrtek: 8:00-15:00
Pátek: 8:00-12:00


Konzultace v jiném čase po domluvě.

menu v patičce