Poradna

Školní psycholog:

Mgr. Jana Přerovská, - prerovska@zschlumecnc.cz 

více informací


Metodik prevence:

Mgr. Marie Horynová - horynova@zschlumecnc.cz - konzultační hodiny pátek 7:30 - 8:00

Minimální preventivní program


Výchovný poradce:

Mgr. Hana Kuchařová - kucharova@zschlumecnc.cz -  konzultační hodiny pondělí 7:20 - 7:50

- Volba povolání


menu v patičce